หยิบผ้าห่ม2ผืนหนึ่งผืนใช้
อีกผืนให้น้องห่มโต้ลมหนาว
ผืนพี่ห่มคลายหนาวเพียงครั้งคราว
ไม่เหมือนสาวห่มกายคลายหนาวทรวง.

Comment

Comment:

Tweet