ขอบคุณการเดินทาง

posted on 24 Jan 2014 10:42 by seeiron
~~►เธอเป็นมากกว่าสิ่งที่ฉันคิด เพราะเธอมีสิทธิ์ควบคุมหัวใจฉัน
เพราะเธอ(เธอเป็นมาก)มากกว่าคำว่าผูกพัน แล้วสิ่งที่มันตื้นตัน
คือฉันมีเธอนั่งอยู่ในนั้น คือภายในใจ อะไรจะแปรเปลี่ยนก็ตามทีเถอะ
แต่สิ่งที่ซ่อนเร้นคือคำว่าใช่ !! ใช่เธอนั่นหล่ะที่นั่งอยู่เต็มหัวใจ
หากไม่ใช่เธอแล้วจะให้เป็นใคร (ใช่ไหมเธอ) ~~> ก้อมันใช่เธอ ( ใ ช่ เ ธ อ )◄~

Comment

Comment:

Tweet