รัก แคร์ คิดถึง ห่วงใย

posted on 24 Jan 2014 10:44 by seeiron
รัก แต่ไม่เคยดูแล
แคร์ แต่ไม่เคยใส่ใจ
คิดถึง แต่มาหาไม่ได้
ห่วงใย แต่ปล่อยให้อยู่ลำพัง

Comment

Comment:

Tweet