อาคารสูงนั้นเป็นสิ่งปราถนาของมนุษยชาติตลอดมา เราได้สร้างตึกที่สูงขึ้นไปบนฟ้าเกินกว่า100เมตร ก่อนที่จะกำเนิดอุตสาหกรรมเสียอีก
แต่ประวัติศาสตร์จะบันทึกเรื่องราวของอาคารเหล่านี้ว่าอย่างไร อาคารใดบ้างที่โลดเเล่นอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ รายละเอียดสำคัญนั้น
ท่านสามารถอ่านได้ต่อไปนี้

1. มหาปีรามิดแห่ง กีซ่า,อียิปต์

The Great Pyramid of Giza, Egypt
ปี: 2560 ก่อน ค.ศ.-ค.ศ.1311
ความสูง: 146m (481ft)

มหาปิรามิดที่เก่าแก่ที่สุดจากสามมหาปิรามิด ตั้งอยู่ชานเมืองกรุงไคโร มหาปิรามิดแห่งกีซ่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ฝังพระศพ
ใช้เวลาประมาณการณ์ในการสร้าง ระหว่าง10-20ปี จนแล้วเสร็จเมื่อประมาณ 2560ปีก่อนคริสตกาล โดยมีความสูงอย่างเป็นทางการ
อยู่ที่ 146.5เมตร แต่ในปัจจุบันเนื่องจากกาลเวลาและการกัดกร่อนความสูงของมหาปิรามิดจึงลดลงมาเหลือเพียง 138.8เมตร
มหาปิรามิดแห่งกีซ่านี้ ถูกจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณอีกด้วย
 

2.มหาวิหารลิงคอล์น ลิงคอล์น,สหราชอณาจักร

Lincoln Cathedral, UK
ปี: ค.ศ.1311-ค.ศ.1549
ความสูง: 160m (525ft)

สถิติของมหาปิรามิดแห่งกีซ่าคงอยู่มาได้ยาวนานถึง 3871ปี, จนกระทั่งการสร้างมหาวิหารลิงคอล์น ในปีคริสต์ศักราช1311
ในตอนแรกไม่มีผู้ใดรู้ความสูงที่แน่นอนของมหาวิหารแห่งนี้ จนกระทั่งยอดแหลมทั้งสามของวิหาร ถูกพายุพัดทำลายใน
ปีคริสต์ศักราช1549  ส่งผลให้ความสูงของวิหารลดลงเหลือเพียง 83เมตร หลังจากนั้นจึงได้ทำการบูรณต่อเติม จนมีความสูง
160เมตรในที่สุด

Comment

Comment:

Tweet